ANANDA

บริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา


EMERGENCY CALL

บริการสายด่วนฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เฉพาะกรณีเร่งด่วนและจำเป็นเท่านั้น โทร. 02-026-8949 ต่อ 4903 *ดูเงื่อนไขที่เข้าข่ายด้านล่าง

Contact us

Call 02-0268949 / Line / contact@istrong.co

เงื่อนไขและเกณฑ์ที่เข้าข่าย “สายด่วนฉุกเฉิน”

สถานการณ์หรืออาการที่คุณเข้าข่ายสามารถใช้บริการ สายด่วน EMERGENCY CALL ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ มีดังนี้้

1. เพิ่งเผชิญหรือผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเหตุการณ์ที่กระตุ้นอารมณ์อย่างรุนแรง เช่น เกิดความรู้สึกกลัวสุดขีด เสียขวัญ โกรธจนแทบควบคุมตัวเองไม่อยู่ ช็อก สับสน มึนงง ทำอะไรไม่ถูก

2. กำลังเกิดความคิดจะทำร้ายตัวเอง กำลังจะทำให้ตัวเองบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

3. กำลังเกิดความคิดจะทำร้ายคนอื่น