วิเคราะห์ตนเองผ่าน 4 Mindsets จุดเริ่มต้นการสื่อสารให้เข้าใจกัน

ปัญหาความสัมพันธ์กับคนในที่ทำงาน เป็นหนึ่งในสาเหตุสุดคลาสสิคที่ทำให้อยากลาออก บางคนบอกเลยว่างานที่ทำอยู่โอเคมาก เงินดี มีความก้าวหน้า แต่เรื่องคนนี่แหละที่ทำให้อยู่ต่อไม่ไหว… บทความนี้เลยอยากชวนทุกคนทำความเข้าใจ “เรื่องคน” มากขึ้นด้วย 4 mindsets จากทฤษฎีทางจิตวิทยา รับรองว่าจะทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นแน่นอน

Continue Reading

Mental Health At Work

แบบประเมินสุขภาพจิตของคนทำงาน กรุณาตอบตามความจริงที่สะท้อนถึงตัวคุณและการทำงานในปัจจุบัน ยิ่งตอบตรงกับความจริงมากเท่าไหร่ คุณยิ่งจะได้รับผลที่สะท้อนระดับความเครียดและสุขภาพจิตที่แท้จริงมากเท่านั้น *ผลการประเมินจะยิ่งตรงกับตัวคุณ หากประเมินตามความรู้สึกแรกหรือความคิดแรกโดยไม่ใช้เวลาคิดแต่ละข้อนานเกินไป และสามารถทำติดต่อกันจนเสร็จสิ้นในคราวเดียว ************** วัตถุประสงค์ของการทำแบบประเมิน การสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียด สาเหตุของความเครียด สุขภาวะทางใจ รวมถึงผลลัพธ์ในด้านการทำงานของพนักงานในองค์กร ซึ่ง iSTRONG และทีม HR ที่รับผิดชอบโครงการนี้จะนำข้อมูลแนวโน้มภาพรวมไปดำเนินการพัฒนากิจกรรมการดูแลสุขภาพจิตของพนักงานในองค์กรต่อไป ************** การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล…

การดูแลสุขภาพจิตด้วยเทคนิค “การจัดการความโกรธ” (Anger Management)

หากการ Work from Home ทำให้คุณอารมณ์แปรปรวนขึ้น รู้สึกหงุดหงิดง่ายกว่าเดิม เห็นอะไรก็ขัดใจไปหมด เรามี “วิธีจัดการความโกรธ” (Anger Management) มานำเสนอ เทคนิคดี ๆ ที่จะทำให้ทุกคนหายจากอาการหัวร้อนได้ง่าย ๆ

Continue Reading

Working Style – DISC

แบบประเมินสไตล์การทำงาน วิธีการตอบ อ่านโจทย์แต่ละข้อ และเลือกตัวเลือกที่อธิบายตัวคุณในปัจจุบันได้ดีที่สุด ข้อคำถามมีจำนวนทั้งหมด 56 ข้อ โดยแบ่งออกเป็นตัวเลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุด 28 ข้อ และตัวเลือกที่ไม่ตรงหรือตรงกับคุณน้อยที่สุด 28 ข้อ กรุณาอย่าใช้เวลาคิดนานเกินไป และควรใช้เวลาไม่เกิน 10-15 นาทีในการตอบแบบสอบถามทั้งหมดนี้ ไม่มีคำตอบใดถูกหรือผิด ยิ่งตอบตรงกับตัวคุณมากเท่าไหร่ คุณจะยิ่งได้รับประโยชน์ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้มากเท่านั้น…