5 อาการกังวลใจที่นักจิตวิทยาช่วยได้

คนเรามักมองว่าคนที่ไปพบนักจิตวิทยาส่วนใหญ่แล้วมักจะแตกต่างจากคนอื่น ถ้าฉันไปหานักจิตวิทยา ฉันก็ไม่ปกติน่ะสิ! ซึ่งความจริงนั้น ไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนคิด

Continue Reading

Coping Stances

การประเมินรูปแบบการตอบสนองภายใต้สภาวะกดดันหรือตึงเครียด (Coping Stances) กรุณาอ่านข้อความแต่ละข้อ และตอบตามความจริงที่คิดว่าตรงกับตัวคุณ กรุณาอย่าใช้เวลาในการพิจารณาแต่ละข้อนานเกินไป ยิ่งตอบตามความจริงมากเท่าไหร่ คุณยิ่งจะได้รับประโยชน์จากผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตัวเอง

Burnout Test

แบบทดสอบประเมินความเครียด และภาวะหมดไฟ ประเมินตัวเองในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ในแต่ละข้อคำถาม เลือกความถี่ที่ตรงกับความเป็นจริงของคุณให้มากที่สุด เมื่อตอบครบแล้ว ให้คลิก “ดูผลการประเมิน” ใช้เวลาในการทำไม่เกิน 10 นาที ยิ่งตอบได้ตรงกับตัวคุณมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งได้ข้อมูลที่สะท้อนระดับความเครียดและภาวะหมดไฟของคุณมากเท่านั้น นำไปสู่การหาทางแก้ไขต่อไป *ข้อตกลงในการรักษาความลับ: ผลการประเมินส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย ณ ที่ใดหรือกับใคร…