สุขภาพจิต

5 เคล็ดลับที่คนประสบความสำเร็จใช้ในการรับมือกับบทบาทงานที่ไม่ชัดเจน

คุณเคยรู้สึกไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไร หรือไม่รู้ว่าองค์กรมีความคาดหวังอะไรจากคุณไหม หากคุณเคย คุณอาจกำลังประสบกับความไม่ชัดเจนในบทบาทอยู่ (Role Ambiguity) แต่สบายใจได้นะคะ เพราะคุณไม่ได้รู้สึกแบบนี้อยู่คนเดียว บทบาทงานที่ไม่ชัดเจนนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและพบได้ในหลากหลายองค์กร เช่น คุณเป็นพนักงานใหม่ที่ไม่ได้รับการสอนงานในส่วนที่คุณต้องทำ องค์มีการเปลี่ยนแปลง คุณเลยได้รับมอบหมายงานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย คุณต้องทำงานนอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ตลอดเวลา หรือเมื่อทำงานเป็นทีม คุณต้องรอให้คนในทีมทำงานในส่วนของพวกเขาให้เสร็จก่อน คุณจึงจะสามารถเริ่มทำในส่วนของคุณได้ ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้คนหลาย ๆ คนปวดหัวได้…

Continue Reading

Enjoy Your Weekend with A New Mindset About Work

This is to help you picture a happy destination at the end of each week. When you finish working 5 days, you’ll get to rest for 2 days, and when you think of these 2 days like a vacation, you’ll start to think, “what do you need to get done before heading off on vacation?” Having this mindset will help you set priorities and get the most important tasks, including the remaining tasks from previous week, done. Sometimes, it might mean that you have to work ahead of schedule to keep things moving while you’re gone.

Continue Reading