Assessment

Quick Resilience Test

ฉันรับมือกับปัญหาและวันแย่ ๆ ได้ดีแค่ไหน และหากล้มลง ฉันลุกขึ้นยืนได้เร็วแค่ไหน กรุณาอ่านข้อความแต่ละข้อ และประเมินว่าข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของตัวคุณ ณ ตอนนี้ มากน้อยแค่ไหน (ไม่ใช่คาดหวังอยากจะเป็น)

Mental Health Screening Test

แบบประเมินเพื่อคัดกรองความจำเป็นในการรับคำปรึกษา กรุณาตอบตามความเป็นจริง คุณมีอาการเหล่านี้ ‘เกือบทุกวัน’ ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือไม่?

Burnout Test

แบบทดสอบประเมินความเครียด และภาวะหมดไฟ ประเมินตัวเองในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ในแต่ละข้อคำถาม เลือกความถี่ที่ตรงกับความเป็นจริงของคุณให้มากที่สุด เมื่อตอบครบแล้ว ให้คลิก “ดูผลการประเมิน” ใช้เวลาในการทำไม่เกิน 10 นาที ยิ่งตอบได้ตรงกับตัวคุณมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งได้ข้อมูลที่สะท้อนระดับความเครียดและภาวะหมดไฟของคุณมากเท่านั้น นำไปสู่การหาทางแก้ไขต่อไป *ข้อตกลงในการรักษาความลับ: ผลการประเมินส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย ณ ที่ใดหรือกับใคร…