Empathy

Servant Leadership ภาวะผู้นำในยุค Agile team

เมื่อสิบปีก่อน ผู้เขียนได้มีโอกาสทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง Servant Leadership เนื่องด้วยมีการคาดการณ์อนาคตว่า ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงถาโถมเข้ามาเร็วมาก ผู้นำไม่มีเวลาและพลังงานมากพอที่จะสั่งการทุกเรื่องทุกส่วนเหมือนยุคก่อน ที่ทุกอย่างดูจะขับเคลื่อนไปอย่างช้า ๆ

จำได้ว่าในขณะนั้น คำว่า Servant Leadership ยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก เนื่องจากค่อนข้างจะสวนทางกับ mindset ของคำว่า “ผู้นำ” ในยุคก่อน ที่ผู้นำต้องมีหน้าที่เป็นผู้สั่งการและมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องสำคัญทุกอย่าง โดยมีลักษณะทำงานแบบ Top-down เป็นส่วนใหญ่

Continue Reading

3 ทักษะทางจิตวิทยาที่ทำให้นักทรัพยากรมนุษย์ (HR) โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมอาชีพคนอื่น

ไม่ว่ายุคสมัยไหน นักทรัพยากรมนุษย์ หรือนักทรัพยากรบุคคล (HR) ก็ยังเป็นตำแหน่งสำคัญขององค์กร เพราะพวกเขาคือตัวแทนในการดูแลพนักงานทั้งองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ไปจนถึงยุคข้างหน้า เทคโนโลยีที่เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบเร็วชนิดไม่ทันตั้งตัว จะยิ่งทำให้คนทำงานต้องการที่พึ่งอย่างมาก

Continue Reading