Leadership and Team

รู้ไหม แค่ชมก็ถือเป็นรางวัลทางใจที่ยิ่งใหญ่ได้ มาดู 4 วิธีในการชื่นชมกันในที่ทำงาน

หนึ่งในวิธีการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีในองค์กรที่เหมาะสมและได้ผลมากที่สุดคือการชื่นชมกัน ให้กำลังใจในการทำงาน การแสดงความรู้สึกชื่นชมกันและกันสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้ และเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวกอีกด้วย เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีกำลังใจในการทำงาน บรรยากาศการทำงานมีการยอมรับชื่นชมกันและกัน ซึ่งการแสดงออกด้วยการชื่นชมกันและกัน เป็นการแสดงออกถึงการรับรู้ถึงความสำเร็จของบุคคลนั้นๆ ร่วมกัน และยังสะท้อนว่าทุกคนรู้สึกขอบคุณบุคคลนั้นเป็นพิเศษสำหรับความพยายามที่บุคคลนั้นได้ทำให้กับองค์กร อีกทั้งยังสามารถทำให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้น การชื่นชมกันและกัน จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อบรรยากาศการทำงาน ผมอยากให้เรากลับมาพิจารณาที่ตัวบุคคลผู้ได้รับการชื่นชม ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง 1. ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ดีในการทำงานอย่างต่อเนื่อง…

Continue Reading

วิเคราะห์ตนเองผ่าน 4 Mindsets จุดเริ่มต้นการสื่อสารให้เข้าใจกัน

ปัญหาความสัมพันธ์กับคนในที่ทำงาน เป็นหนึ่งในสาเหตุสุดคลาสสิคที่ทำให้อยากลาออก บางคนบอกเลยว่างานที่ทำอยู่โอเคมาก เงินดี มีความก้าวหน้า แต่เรื่องคนนี่แหละที่ทำให้อยู่ต่อไม่ไหว… บทความนี้เลยอยากชวนทุกคนทำความเข้าใจ “เรื่องคน” มากขึ้นด้วย 4 mindsets จากทฤษฎีทางจิตวิทยา รับรองว่าจะทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นแน่นอน

Continue Reading

8 วิธีเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่ง

“พรุ่งนี้ค่อยทำ” “เดี๋ยวก่อน” “เอาไว้ก่อน” คำเหล่านี้เป็นคำพูดติดปากของคนที่มีนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง นิสัยเสียสุดคลาสสิค ที่แก้ยากแต่แก้ได้ เราทุกคนล้วนต่างเคยเผชิญกับความรู้สึกอยากผัดวันประกันพรุ่งอยู่เสมอ เป็นนิสัยที่เกิดขึ้นได้ แม้แต่คนที่จัดระบบและตรงต่อเวลามากก็อาจเป็นได้ในบางครั้ง

Continue Reading