Leadership and Team

9 วิธีส่งเสริมวัฒนธรรมการมีน้ำใจในที่ทำงาน

คุณเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “คับที่อยู่ง่าย คับใจอยู่ยาก” ไหม? หากคุณไม่อยากทำงานแบบคับใจ การทำให้ที่ทำงานของคุณมีบรรยากาศที่ีดีและน่าทำงานนั้น ควรเริ่มต้นด้วยการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานของคุณก่อน โดยการแสดงน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ทันที และทำได้ตลอด นอกจากจะทำให้เพื่อนร่วมงานของคุณรู้สึกดีแล้ว ตัวคุณเองก็ยังรู้สึกดีไปด้วย เพราะการแสดงน้ำใจต่อผู้อื่นนั้นเปรียบเสมือนการได้ทำประโยชน์ให้ส่วนรวมไปในตัว เราลองมาดูกันว่า วิธ่ีการแสดงน้ำใจที่ทำได้ง่าย ๆ…

Continue Reading

5 กลยุทธ์วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ

คุณกำหนดความก้าวหน้าในอาชีพของคุณอย่างไร แต่ละคนอาจให้ความหมายของความก้าวหน้าในการทำงานแตกต่างกัน สำหรับบางคนอาจหมายถึงการโตขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับสูง ในขณะที่บางคนต้องการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ถนัด แต่ไม่ว่าคุณจะกำหนดความก้าวหน้าในการทำงานของคุณอย่างไร เราเชื่อว่า 5 เคล็ดลับดังต่อไปนี้จะช่วยพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าในการทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น 1. กำหนดเป้าหมายในการทำงาน จุดเริ่มต้นที่สำคัญคือการกำหนดเป้าหมายสูงสุดในการทำงานของคุณ โดยลองถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้ด “คุณอยากโตขึ้นไปทำตำแหน่งอะไรในอนาคต” หรือ “คุณอยากจะก้าวหน้าในอาชีพการงานมากแค่ไหน” หากคุณตอบคำถามเหล่านี้ได้ คุณก็จะสามารถวางแผนขั้นตอนต่อไปและตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น เทคนิคที่เราอยากแนะนำในการกำหนดเป้าหมายในการทำงานเรียกว่า…

Continue Reading