Leadership and Team

5 กลยุทธ์วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ

คุณกำหนดความก้าวหน้าในอาชีพของคุณอย่างไร แต่ละคนอาจให้ความหมายของความก้าวหน้าในการทำงานแตกต่างกัน สำหรับบางคนอาจหมายถึงการโตขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับสูง ในขณะที่บางคนต้องการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ถนัด แต่ไม่ว่าคุณจะกำหนดความก้าวหน้าในการทำงานของคุณอย่างไร เราเชื่อว่า 5 เคล็ดลับดังต่อไปนี้จะช่วยพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าในการทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น 1. กำหนดเป้าหมายในการทำงาน จุดเริ่มต้นที่สำคัญคือการกำหนดเป้าหมายสูงสุดในการทำงานของคุณ โดยลองถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้ด “คุณอยากโตขึ้นไปทำตำแหน่งอะไรในอนาคต” หรือ “คุณอยากจะก้าวหน้าในอาชีพการงานมากแค่ไหน” หากคุณตอบคำถามเหล่านี้ได้ คุณก็จะสามารถวางแผนขั้นตอนต่อไปและตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น เทคนิคที่เราอยากแนะนำในการกำหนดเป้าหมายในการทำงานเรียกว่า…

Continue Reading

รู้ไหม แค่ชมก็ถือเป็นรางวัลทางใจที่ยิ่งใหญ่ได้ มาดู 4 วิธีในการชื่นชมกันในที่ทำงาน

หนึ่งในวิธีการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีในองค์กรที่เหมาะสมและได้ผลมากที่สุดคือการชื่นชมกัน ให้กำลังใจในการทำงาน การแสดงความรู้สึกชื่นชมกันและกันสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้ และเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวกอีกด้วย เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีกำลังใจในการทำงาน บรรยากาศการทำงานมีการยอมรับชื่นชมกันและกัน ซึ่งการแสดงออกด้วยการชื่นชมกันและกัน เป็นการแสดงออกถึงการรับรู้ถึงความสำเร็จของบุคคลนั้นๆ ร่วมกัน และยังสะท้อนว่าทุกคนรู้สึกขอบคุณบุคคลนั้นเป็นพิเศษสำหรับความพยายามที่บุคคลนั้นได้ทำให้กับองค์กร อีกทั้งยังสามารถทำให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้น การชื่นชมกันและกัน จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อบรรยากาศการทำงาน ผมอยากให้เรากลับมาพิจารณาที่ตัวบุคคลผู้ได้รับการชื่นชม ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง 1. ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ดีในการทำงานอย่างต่อเนื่อง…

Continue Reading