Resilience

6 ลักษณะของคนที่มี Resilience

Resilience เริ่มปรากฏอิทธิพลและความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ ในโลกการทำงาน โดยเฉพาะหลังจากที่มีวิกฤตโรค COVID-19 ระบาด ที่กระทบต่อชีวิตของคนทั่วไป เกิดวิถีชีวิตใหม่ ทุกคนเกือบทั้งโลกโดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่ ถูกบังคับให้ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไปโดยปริยาย ซ้ำร้ายกว่านั้นคือผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ ทำให้บางบริษัทถึงขั้นต้องปิดตัว เลิกจ้างพนักงาน หรือเบา ๆ กว่านั้นคือ อาจให้หยุดงานชั่วคราวโดยไม่จ่ายค่าจ้าง หรือทำงานตามปกติแต่ลดค่าจ้างลง

Continue Reading

วิธีพัฒนา Resilience ในทีมงาน

Resilience หากแปลเป็นไทยก็คือความสามารถในการยืดหยุ่นฟื้นตัวจากความเครียด ความผิดหวัง ความผิดพลาด หรือความล้มเหลวในชีวิต เช่น เวลาที่คนเราอกหัก แต่ละคนจะมีระยะเวลาในการฟื้นตัวจากความเสียใจไม่เท่ากัน บางคนอาจใช้เวลาหน่วยวัน บางคนอาจเป็นหลายสัปดาห์ บางคนอาจใช้เวลาหลายปี กว่าจะกลับมามีจิตใจที่ปกติสุขอีกครั้ง ซึ่งสิ่งนี้บ่งบอกถึง Resilience ได้

Continue Reading