ASSESSMENT

บริการแบบประเมินทางจิตวิทยา


MENTAL HEALTH SCREENING

แบบประเมินเพื่อคัดกรองความจำเป็นในการรับคำปรึกษา – ภาษาไทย

DEPRESSION

แบบประเมินแนวโน้มภาวะซึมเศร้า – ภาษาไทย

BURNOUT

แบบประเมินแนวโน้มความเครียดและภาวะหมดไฟ – ภาษาไทย

FLOURISHING

แบบประเมินระดับชีวิตที่เติมเต็มและมีความหมาย – ภาษาไทย

MENTAL HEALTH SCREENING TEST – ENGLISH

STRESS, BURNOUT, AND SCREENING ASSESSMENT FOR COUNSELING – ENGLISH

STRESS AND BURNOUT TEST – ENGLISH

CHECKING YOURSELF FOR STRESS AND BURNOUT – ENGLISH

RESILIENCE

ฉันรับมือกับปัญหาและวันแย่ ๆ ได้ดีแค่ไหน และหากล้มลง ฉันลุกขึ้นยืนได้เร็วแค่ไหน – ภาษาไทย


ให้บริการโดย iSTRONG Mental Health ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตในประเทศไทย