การจัดสวัสดิการพนักงาน

8 สวัสดิการที่ส่งเสริม Well-being ของพนักงานอย่างรอบด้าน

ถ้าหากองค์กรที่ให้เงินเดือนกับพนักงานดีอยู่แล้ว (อย่างน้อยก็อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในตลาด) มาเพิ่มสวัสดิการที่ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดี (Well-being) เข้าไปอีก รับรองเลยค่ะว่าองค์กรนั้นจะมีคนคุณภาพที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าเต็มไปหมดแน่นอน เพราะนอกจากจะมีความสุข สุขภาพจิตดีแล้ว ยังมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และ Engagement ให้กับองค์กรด้วย

Continue Reading