การทำงานร่วมกัน

Empathy กุญแจสำคัญในการทำงาน

Empathy อาจถูกมองว่าเป็นความ “โลกสวย” ได้ในบางครั้ง โดยเฉพาะเมื่อคำว่า Empathy ถูกนำมาแปลเป็นภาษาไทย บ่อยครั้งที่ Empathy มักจะถูกแปลว่า “ความเห็นอกเห็นใจ” หรือ “ความเข้าอกเข้าใจ” ผู้อื่น ทำให้ความหมายของ Empathy ดูเป็นสิ่งที่สวยงามเกินกว่าที่จะมีอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความตึงเครียดอย่างในทุกวันนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว Empathy ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การเห็นอกเห็นใจ แต่มันคือความสามารถในการคิดเสมือนว่าเราเป็นคน ๆ นั้นซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจว่าคนอื่นมีวิธีคิดหรือมุมมองอย่างไร แม้ว่าจะไม่เคยมีประสบการณ์หรือเคยตกอยู่ในสถานะแบบนั้นเลยก็ตาม นอกจากนั้น Empathy ยังเป็นทักษะที่มนุษย์มีแต่ AI ยังไม่มี หลายองค์กรจึงมองหาพนักงานที่มี Empathy เพราะมันจะทำให้พนักงานคนนั้นมีความแตกต่างจากหุ่นยนต์ซึ่งคุ้มค่าต่อการจ้างงานมากกว่าการนำ AI เข้ามาทำงานแทน

Continue Reading

มาบ่มเพาะ Empathy จิตวิทยาสร้างความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน

แม้ว่าในงานวิจัยจะกล่าวไว้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตว่าคนเราควรจะเลือกงานที่เหมาะกับบุคลิกของตนเอง ก็ไม่ได้หมายความว่าหากเราเลือกงานที่ไม่ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นตลอดเวลาจะไม่จำเป็นต้องมี empathy เพราะไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด คนทำงานก็คือมนุษย์คนหนึ่ง ต่อให้ไม่ต้องมี empathy กับคนอื่น แต่ก็ควรจะมี empathy กับตนเองอยู่ดี นอกจากนั้น การที่เราใช้ empathy ในการทำงาน ดั่งปรัชญาการทำงานแบบ Omoiyari ก็จะช่วยให้เราเป็นคนทำงานที่มีจิตวิทยาในการทำงานไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เราเป็นคนทำงานที่เก่ง ดี มีสุข ไม่เป็นคนทำงานที่ทำงานไปแบบจิตใจห่อเหี่ยวหรือทำงานไปวัน ๆ ทำงานแบบสะสมเงินไปพร้อม ๆ กับสะสมความเครียด และสุดท้ายก็ต้องนำเงินที่สะสมมาใช้เป็นเงินรักษาสุขภาพจิตของตนเอง

Continue Reading