การพัฒนาทีมงาน

วิธีพัฒนา Resilience ในทีมงาน

Resilience หากแปลเป็นไทยก็คือความสามารถในการยืดหยุ่นฟื้นตัวจากความเครียด ความผิดหวัง ความผิดพลาด หรือความล้มเหลวในชีวิต เช่น เวลาที่คนเราอกหัก แต่ละคนจะมีระยะเวลาในการฟื้นตัวจากความเสียใจไม่เท่ากัน บางคนอาจใช้เวลาหน่วยวัน บางคนอาจเป็นหลายสัปดาห์ บางคนอาจใช้เวลาหลายปี กว่าจะกลับมามีจิตใจที่ปกติสุขอีกครั้ง ซึ่งสิ่งนี้บ่งบอกถึง Resilience ได้

Continue Reading