การมองโลกในแง่ดี

6 ลักษณะของคนที่มี Resilience

Resilience เริ่มปรากฏอิทธิพลและความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ ในโลกการทำงาน โดยเฉพาะหลังจากที่มีวิกฤตโรค COVID-19 ระบาด ที่กระทบต่อชีวิตของคนทั่วไป เกิดวิถีชีวิตใหม่ ทุกคนเกือบทั้งโลกโดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่ ถูกบังคับให้ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไปโดยปริยาย ซ้ำร้ายกว่านั้นคือผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ ทำให้บางบริษัทถึงขั้นต้องปิดตัว เลิกจ้างพนักงาน หรือเบา ๆ กว่านั้นคือ อาจให้หยุดงานชั่วคราวโดยไม่จ่ายค่าจ้าง หรือทำงานตามปกติแต่ลดค่าจ้างลง

Continue Reading