ความสุขในการทำงาน

รู้ไหม แค่ชมก็ถือเป็นรางวัลทางใจที่ยิ่งใหญ่ได้ มาดู 4 วิธีในการชื่นชมกันในที่ทำงาน

หนึ่งในวิธีการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีในองค์กรที่เหมาะสมและได้ผลมากที่สุดคือการชื่นชมกัน ให้กำลังใจในการทำงาน การแสดงความรู้สึกชื่นชมกันและกันสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้ และเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวกอีกด้วย เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีกำลังใจในการทำงาน บรรยากาศการทำงานมีการยอมรับชื่นชมกันและกัน ซึ่งการแสดงออกด้วยการชื่นชมกันและกัน เป็นการแสดงออกถึงการรับรู้ถึงความสำเร็จของบุคคลนั้นๆ ร่วมกัน และยังสะท้อนว่าทุกคนรู้สึกขอบคุณบุคคลนั้นเป็นพิเศษสำหรับความพยายามที่บุคคลนั้นได้ทำให้กับองค์กร อีกทั้งยังสามารถทำให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้น การชื่นชมกันและกัน จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อบรรยากาศการทำงาน ผมอยากให้เรากลับมาพิจารณาที่ตัวบุคคลผู้ได้รับการชื่นชม ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง 1. ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ดีในการทำงานอย่างต่อเนื่อง…

Continue Reading

5 เคล็ดลับที่คนประสบความสำเร็จใช้ในการรับมือกับบทบาทงานที่ไม่ชัดเจน

คุณเคยรู้สึกไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไร หรือไม่รู้ว่าองค์กรมีความคาดหวังอะไรจากคุณไหม หากคุณเคย คุณอาจกำลังประสบกับความไม่ชัดเจนในบทบาทอยู่ (Role Ambiguity) แต่สบายใจได้นะคะ เพราะคุณไม่ได้รู้สึกแบบนี้อยู่คนเดียว บทบาทงานที่ไม่ชัดเจนนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและพบได้ในหลากหลายองค์กร เช่น คุณเป็นพนักงานใหม่ที่ไม่ได้รับการสอนงานในส่วนที่คุณต้องทำ องค์มีการเปลี่ยนแปลง คุณเลยได้รับมอบหมายงานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย คุณต้องทำงานนอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ตลอดเวลา หรือเมื่อทำงานเป็นทีม คุณต้องรอให้คนในทีมทำงานในส่วนของพวกเขาให้เสร็จก่อน คุณจึงจะสามารถเริ่มทำในส่วนของคุณได้ ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้คนหลาย ๆ คนปวดหัวได้…

Continue Reading