จิตวิทยาเชิงบวก

มาบ่มเพาะ Empathy จิตวิทยาสร้างความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน

แม้ว่าในงานวิจัยจะกล่าวไว้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตว่าคนเราควรจะเลือกงานที่เหมาะกับบุคลิกของตนเอง ก็ไม่ได้หมายความว่าหากเราเลือกงานที่ไม่ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นตลอดเวลาจะไม่จำเป็นต้องมี empathy เพราะไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด คนทำงานก็คือมนุษย์คนหนึ่ง ต่อให้ไม่ต้องมี empathy กับคนอื่น แต่ก็ควรจะมี empathy กับตนเองอยู่ดี นอกจากนั้น การที่เราใช้ empathy ในการทำงาน ดั่งปรัชญาการทำงานแบบ Omoiyari ก็จะช่วยให้เราเป็นคนทำงานที่มีจิตวิทยาในการทำงานไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เราเป็นคนทำงานที่เก่ง ดี มีสุข ไม่เป็นคนทำงานที่ทำงานไปแบบจิตใจห่อเหี่ยวหรือทำงานไปวัน ๆ ทำงานแบบสะสมเงินไปพร้อม ๆ กับสะสมความเครียด และสุดท้ายก็ต้องนำเงินที่สะสมมาใช้เป็นเงินรักษาสุขภาพจิตของตนเอง

Continue Reading

5 วิธีป้องกันอาการ Burnout ของพนักงานด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

จิตวิทยายุคใหม่มุ่งเน้นศึกษาที่การเพิ่มศักยภาพ ความสุข และสุขภาวะโดยรวมของคนที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยหลักการคือสนใจที่สิ่งดี ๆ ที่มีอยู่แล้ว โฟกัสที่ด้านเชิงบวกของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อขยายวงอิทธิพลของสิ่งดีเหล่านั้นให้ใหญ่ขึ้น เรียกว่าเป็นจิตวิทยาเชิงบวก หรือ Positive

ในยุคปัจจุบันผู้คนจำนวนมากต่างกำลังประสบ เคยประสบ หรือกำลังจะประสบกับภาวะหมดไฟ หรือ Burnout จากการทำงาน ซึ่งสำหรับตัวคนทำงานนั่นคือความทุกข์ที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่อองค์กรคือผลผลิตที่ลดลง รวมถึงบรรยากาศการทำงานที่เป็นไปในเชิงลบ

Continue Reading