ซึมเศร้า

วิธีสร้างองค์กรให้มีสุขภาพจิตที่ดี

การทำงานในปัจจุบันที่ต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ภายใต้ข้อจำกัดของเวลาเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของพนักงาน แต่หากความท้าทายเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนควบคุมไม่ได้

Continue Reading