องค์กรแห่งความสุข

9 วิธีส่งเสริมวัฒนธรรมการมีน้ำใจในที่ทำงาน

คุณเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “คับที่อยู่ง่าย คับใจอยู่ยาก” ไหม? หากคุณไม่อยากทำงานแบบคับใจ การทำให้ที่ทำงานของคุณมีบรรยากาศที่ีดีและน่าทำงานนั้น ควรเริ่มต้นด้วยการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานของคุณก่อน โดยการแสดงน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ทันที และทำได้ตลอด นอกจากจะทำให้เพื่อนร่วมงานของคุณรู้สึกดีแล้ว ตัวคุณเองก็ยังรู้สึกดีไปด้วย เพราะการแสดงน้ำใจต่อผู้อื่นนั้นเปรียบเสมือนการได้ทำประโยชน์ให้ส่วนรวมไปในตัว เราลองมาดูกันว่า วิธ่ีการแสดงน้ำใจที่ทำได้ง่าย ๆ…

Continue Reading

Job Security สร้างความมั่นคงในการงาน และทำงานอย่างมีเป้าหมาย

งานคืออะไรสำหรับคุณ สำหรับบางคน งานคือเงินที่สามารถนำไปใช้จุนเจือครอบครัว ใช้สำหรับไลฟ์สไตล์ส่วนตัว หรือเป็นทุนเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต ในขณะเดียวกัน สำหรับบางคน งานคือความชอบและความหลงใหลส่วนตัว แต่ไม่ว่าคุณจะนิยามงานของคุณว่าอย่างไร สิ่งสำคัญคือการมีความรู้สึกมั่นคงในงานของตัวเอง โดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจและความไม่แน่นอนในยุคปัจจุบัน ซึ่งสิ่งที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้คือสิ่งที่จะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงในงานของตัวเองมากขึ้น 1. ทำงานให้สำเร็จ เห็นผลลัพธ์ ไม่ว่าคุณจะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายแค่ไหน หากคุณเริ่มทำงานนั้นด้วยทัศนคติที่เชื่อว่า “ฉันทำได้” รวมถึงการมองว่าทุกปัญหานั้นมีทางออก ไม่ว่าคุณจะเจออะไรระหว่างทาง…

Continue Reading