องค์กรแห่งความสุข

รู้ไหม แค่ชมก็ถือเป็นรางวัลทางใจที่ยิ่งใหญ่ได้ มาดู 4 วิธีในการชื่นชมกันในที่ทำงาน

หนึ่งในวิธีการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีในองค์กรที่เหมาะสมและได้ผลมากที่สุดคือการชื่นชมกัน ให้กำลังใจในการทำงาน การแสดงความรู้สึกชื่นชมกันและกันสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้ และเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวกอีกด้วย เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีกำลังใจในการทำงาน บรรยากาศการทำงานมีการยอมรับชื่นชมกันและกัน ซึ่งการแสดงออกด้วยการชื่นชมกันและกัน เป็นการแสดงออกถึงการรับรู้ถึงความสำเร็จของบุคคลนั้นๆ ร่วมกัน และยังสะท้อนว่าทุกคนรู้สึกขอบคุณบุคคลนั้นเป็นพิเศษสำหรับความพยายามที่บุคคลนั้นได้ทำให้กับองค์กร อีกทั้งยังสามารถทำให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้น การชื่นชมกันและกัน จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อบรรยากาศการทำงาน ผมอยากให้เรากลับมาพิจารณาที่ตัวบุคคลผู้ได้รับการชื่นชม ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง 1. ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ดีในการทำงานอย่างต่อเนื่อง…

Continue Reading

การสร้างสมดุลให้ชีวิต (Work-life Balance) เพื่อสุขภาพใจที่ดี

ในยุคปัจจุบัน ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไป จนหลาย ๆ คนรู้สึกว่าตนเองทำงานเยอะขึ้นกว่า 2-3 ปีที่แล้วมาก รู้สึกไม่มีเวลาทำในสิ่งที่อยากทำ งานก็ดูรัดตัวไปหมด จนคำว่าสมดุลชีวิต เริ่มเป็นที่พูดถึงมากขึ้น บทความนี้จึงอยากแนะนำวิธีการที่ช่วยสร้างความสมดุลในชีวิตให้มากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน

Continue Reading

5 เทคนิคเพิ่มทักษะการใจดีกับตัวเอง (Self-Compassion) ให้กับตัวคุณ ในยามที่รู้สึกแย่

การใจดีกับตัวเอง ทำไมมันยากจัง บางทีเรื่องที่ดูแย่อาจไม่ได้แย่อย่างที่คิดก็ได้นะหากเรารู้จักใจดีกับตัวเองบ้าง ซึ่งการใช้ 5 เทคนิคเหล่านี้ในการเพิ่มทักษะ Self-Compassion จะช่วยให้เราสามารถก้าวผ่านปัญหาต่าง ๆ ไปได้ง่ายขึ้น

Have you ever wondered why it is so hard for us to be kind to ourselves? Things may not be so bad if you know how to be kind to yourself. If you practice these 5 Self-Compassion techniques, you may be able to get through tough times easier.

Continue Reading