องค์กรแห่งความสุข

พฤติกรรม Passive aggressive ดื้อเงียบ ภัยไม่เงียบในที่ทำงาน

Passive aggressive เป็นรูปแบบหนึ่งการแสดงออกที่สะท้อนทัศนคติเชิงลบ เพื่อต่อต้านหรือโต้ตอบต่อสถานการณ์ที่ตนเองไม่พอใจ นิยามง่าย ๆ คือการ “ดื้อเงียบ” หรือ “Angry Smile” ผมเองก็เคยดื้อเงียบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกับคุณพ่อคุณแม่ ญาติ พี่น้อง เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่คนรัก ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่กำลังเล่นเกมอยู่แล้วคุณแม่เรียกให้ไปตากผ้า แล้วบอกคุณแม่ว่าอีกเดี๋ยวนะครับ…

Continue Reading

รู้ไหม แค่ชมก็ถือเป็นรางวัลทางใจที่ยิ่งใหญ่ได้ มาดู 4 วิธีในการชื่นชมกันในที่ทำงาน

หนึ่งในวิธีการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีในองค์กรที่เหมาะสมและได้ผลมากที่สุดคือการชื่นชมกัน ให้กำลังใจในการทำงาน การแสดงความรู้สึกชื่นชมกันและกันสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้ และเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวกอีกด้วย เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีกำลังใจในการทำงาน บรรยากาศการทำงานมีการยอมรับชื่นชมกันและกัน ซึ่งการแสดงออกด้วยการชื่นชมกันและกัน เป็นการแสดงออกถึงการรับรู้ถึงความสำเร็จของบุคคลนั้นๆ ร่วมกัน และยังสะท้อนว่าทุกคนรู้สึกขอบคุณบุคคลนั้นเป็นพิเศษสำหรับความพยายามที่บุคคลนั้นได้ทำให้กับองค์กร อีกทั้งยังสามารถทำให้เกิดการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้น การชื่นชมกันและกัน จึงมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อบรรยากาศการทำงาน ผมอยากให้เรากลับมาพิจารณาที่ตัวบุคคลผู้ได้รับการชื่นชม ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง 1. ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ดีในการทำงานอย่างต่อเนื่อง…

Continue Reading