burnout

วิธีสร้างองค์กรให้มีสุขภาพจิตที่ดี

การทำงานในปัจจุบันที่ต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ภายใต้ข้อจำกัดของเวลาเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของพนักงาน แต่หากความท้าทายเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนควบคุมไม่ได้

Continue Reading

ทำงานให้สุขและสำเร็จ การจัดการความเครียดและภาวะหมดไฟ (Burnout)

หลาย ๆ คนมักจะเคยได้ยินว่า เมื่อเรามีความสุขเรามักจะทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดี แต่ถ้าในเรื่องของงานบางคนอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเสมอไป แล้วเราจะมีวิธีคิดหรือวิธีการทำงานอย่างไรให้เรามีทั้งความสุขและทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Continue Reading