teamwork

มาบ่มเพาะ Empathy จิตวิทยาสร้างความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน

แม้ว่าในงานวิจัยจะกล่าวไว้อย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตว่าคนเราควรจะเลือกงานที่เหมาะกับบุคลิกของตนเอง ก็ไม่ได้หมายความว่าหากเราเลือกงานที่ไม่ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นตลอดเวลาจะไม่จำเป็นต้องมี empathy เพราะไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด คนทำงานก็คือมนุษย์คนหนึ่ง ต่อให้ไม่ต้องมี empathy กับคนอื่น แต่ก็ควรจะมี empathy กับตนเองอยู่ดี นอกจากนั้น การที่เราใช้ empathy ในการทำงาน ดั่งปรัชญาการทำงานแบบ Omoiyari ก็จะช่วยให้เราเป็นคนทำงานที่มีจิตวิทยาในการทำงานไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เราเป็นคนทำงานที่เก่ง ดี มีสุข ไม่เป็นคนทำงานที่ทำงานไปแบบจิตใจห่อเหี่ยวหรือทำงานไปวัน ๆ ทำงานแบบสะสมเงินไปพร้อม ๆ กับสะสมความเครียด และสุดท้ายก็ต้องนำเงินที่สะสมมาใช้เป็นเงินรักษาสุขภาพจิตของตนเอง

Continue Reading