workshop

Burnout Test

แบบทดสอบประเมินความเครียด และภาวะหมดไฟ ประเมินตัวเองในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ในแต่ละข้อคำถาม เลือกความถี่ที่ตรงกับความเป็นจริงของคุณให้มากที่สุด เมื่อตอบครบแล้ว ให้คลิก “ดูผลการประเมิน” ใช้เวลาในการทำไม่เกิน 10 นาที ยิ่งตอบได้ตรงกับตัวคุณมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งได้ข้อมูลที่สะท้อนระดับความเครียดและภาวะหมดไฟของคุณมากเท่านั้น นำไปสู่การหาทางแก้ไขต่อไป *ข้อตกลงในการรักษาความลับ: ผลการประเมินส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย ณ ที่ใดหรือกับใคร…