Burnout Test

แบบทดสอบประเมินความเครียด และภาวะหมดไฟ

  • ประเมินตัวเองในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา
  • ในแต่ละข้อคำถาม เลือกความถี่ที่ตรงกับความเป็นจริงของคุณให้มากที่สุด เมื่อตอบครบแล้ว ให้คลิก “ดูผลการประเมิน”
  • ใช้เวลาในการทำไม่เกิน 10 นาที
  • ยิ่งตอบได้ตรงกับตัวคุณมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งได้ข้อมูลที่สะท้อนระดับความเครียดและภาวะหมดไฟของคุณมากเท่านั้น นำไปสู่การหาทางแก้ไขต่อไป

*ข้อตกลงในการรักษาความลับ: ผลการประเมินส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผย ณ ที่ใดหรือกับใคร และจะไม่มีการรายงานผลเป็นรายบุคคลกลับไปยังองค์กร ยกเว้นการส่งผลประเมินไปยังอีเมล์ส่วนตัวของคุณเท่านั้น

Required fields are marked *

กรอกชื่อจริงหรือนามสมมติก็ได้

ผลการประเมินจะถูกจัดส่งไปยังอีเมล์นี้

กรุณากรอกชื่อองค์กรเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม

กรอกหรือไม่ก็ได้

1.ฉันรู้สึกหมดพลังทั้งกายและใจ ไม่กระตือรือร้น และไม่มีแรงต่อสู้กับอะไรเหมือนอย่างเคย *
2.ฉันเริ่มคิดลบเกี่ยวกับงานที่ทำ *
3.ฉันเริ่มมีทัศนคติในทางลบกับองค์กรของฉัน *
4.ฉันเริ่มไม่แคร์ความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานคนอื่น *
5.ฉันเริ่มหงุดหงิดกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ง่าย ทั้งกับเพื่อนร่วมงานหรือทีมงาน *
6.ฉันรู้สึกว่า เพื่อนร่วมงานมักไม่เห็นค่าหรือเข้าใจผิดในสิ่งที่ฉันทำ *
7.ฉันรู้สึกเหมือนไม่มีใครที่ฉันจะพูดคุยหรือปรึกษาเรื่องที่อึดอัดใจได้ *
8.ฉันรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรสำเร็จน้อยกว่าที่ควร *
9.ฉันรู้สึกกดดันและเครียดเกินควรเพื่อทำงานให้สำเร็จ *
10.ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผลลัพธ์ในงานตามที่ต้องการ *
11.ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ควรมาทำงานนี้ ตำแหน่งนี้ หรือองค์กรนี้เลย *
12.ฉันรู้สึกว่าการเมืองหรือลำดับชั้นในองค์กรเป็นอุปสรรคในการทำงานของฉัน *
13.ภาระงานของฉันมีมากเกินกว่าที่ฉันจะรับมือไหว *
14.ฉันรู้สึกว่าสมาธิในการทำงานของฉันแย่ลง *
15.ฉันรู้สึกดีมากเวลาที่ได้ลางานหรือไม่ต้องอยู่ในที่ทำงาน *
16.ฉันเริ่มคิดถึงเรื่องการลาออกหรือขอย้ายงาน *
17.ฉันเริ่มมีอาการเจ็บป่วยทางร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดหลัง ปวดท้อง *
18.ฉันนอนไม่หลับ หลับไม่สนิท หรือตื่นกลางดึก *
19.ฉันเริ่มดื่มมากขึ้น ติดซีรีย์หรือเกมมากขึ้น หรือใช้จ่ายเงินมากขึ้นเพื่อระบายความเครียด *
20.ฉันเริ่มกินมากขึ้น หรือเบื่ออาหาร *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.