Depression

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าและแบบประเมินโรคซึมเศร้า

กรุณานึกถึงตนเองในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่าน และประเมินตนเองตามข้อความในแต่ละข้อ

*แบบประเมินโรคซึมเศร้าอ้างอิงจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 

**ผลการประเมินของคุณคือความลับ มีเพียงคุณเท่านั้นที่ทราบผล และจะไม่มีการเปิดเผยผล ณ ที่ใด

Required fields are marked *

1.ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง หรือไม่ *
2.ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้ท่านรู้สึก เบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน หรือไม่ *
3.รู้สึกเบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร *
4.ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้ *
5.หลับยากหรือหลับๆ ตื่นๆ หรือหลับมากไป *
6.เหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรง *
7.เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป *
8.รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือครอบครัวผิดหวัง *
9.สมาธิไม่ดี เวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ *
10.พูดช้า ทำอะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตเห็นได้ หรือกระสับกระส่ายไม่สามารถ อยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น *
11.คิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี *
12.คิดอยากตาย หรือ คิดว่าตายไปจะดีกว่า *
13.อยากทำร้ายตัวเอง หรือ ทำให้ตัวเองบาดเจ็บ *
14.ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ คิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย *
15.ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ มีแผนการที่จะฆ่าตัวตาย *
16.ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ ได้เตรียมการที่จะทำร้ายตนเองหรือเตรียมการจะฆ่าตัวตายโดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริง ๆ *
17.ได้ทำให้ตนเองบาดเจ็บแต่ไม่ตั้งใจที่จะทำให้เสียชีวิต *
18.ได้พยายามฆ่าตัวตายโดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย *
19.ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย *
20.ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมารวมวันนี้ ท่านสามารถควบคุมความอยากฆ่าตัวตายที่ท่านคิดอยู่นั้นได้หรือไม่ หรือ บอกได้ไหมว่าคงจะไม่ทำตามความคิดนั้นในขณะนี้ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.