Mental Health At Work

แบบประเมินสุขภาพจิตของคนทำงาน

กรุณาตอบตามความจริงที่สะท้อนถึงตัวคุณและการทำงานในปัจจุบัน ยิ่งตอบตรงกับความจริงมากเท่าไหร่ คุณยิ่งจะได้รับผลที่สะท้อนระดับความเครียดและสุขภาพจิตที่แท้จริงมากเท่านั้น

*ผลการประเมินจะยิ่งตรงกับตัวคุณ หากประเมินตามความรู้สึกแรกหรือความคิดแรกโดยไม่ใช้เวลาคิดแต่ละข้อนานเกินไป และสามารถทำติดต่อกันจนเสร็จสิ้นในคราวเดียว

**************

วัตถุประสงค์ของการทำแบบประเมิน

การสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียด สาเหตุของความเครียด สุขภาวะทางใจ รวมถึงผลลัพธ์ในด้านการทำงานของพนักงานในองค์กร ซึ่ง iSTRONG และทีม HR ที่รับผิดชอบโครงการนี้จะนำข้อมูลแนวโน้มภาพรวมไปดำเนินการพัฒนากิจกรรมการดูแลสุขภาพจิตของพนักงานในองค์กรต่อไป

**************

การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงผลการประเมินส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและจะไม่มีการนำไปเปิดเผยในที่สาธารณะใด ๆ “ตลอดอายุของโครงการ” และข้อมูลจะถูกลบทิ้งหลังจากจบโครงการโดยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยผลการประเมินที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์ภาพรวมแนวโน้มค่าเฉลี่ยของทุกคนในองค์กรที่ทำแบบประเมิน และรายงานส่วนบุคคลจะถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ของคุณเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังที่ใด ๆ

**************

รายละเอียดแบบประเมินและผลการประเมิน

แบบสอบถามนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 10-15 นาที ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 140 ข้อ กรุณาทำครบทุกข้อ

คุณจะได้รับผลการประเมินเกี่ยวกับระดับความเครียด ภาวะหมดไฟ สาเหตุความเครียดในงาน และสุขภาพจิตโดยรวม ซึ่งจะอยู่ในหน้าถัดไปหลังจากที่คุณคลิกปุ่ม “See results” แล้ว และผลจะถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ที่คุณได้กรอกไว้ด้วยเช่นกัน

**************

ทีมงาน iSTRONG Mental Health ขอขอบพระคุณที่คุณสละเวลาทำแบบประเมิน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนากิจกรรมการดูแลสุขภาพจิตขององค์กร

ขอให้คุณมีสุขภาพใจและสุขภาพกายที่แข็งแรงสดใส

ทีมงาน iSTRONG Mental Health

โทร. 02-0268949

.

Required fields are marked *

ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่มีการเปิดเผยในที่สาธารณะ

สามารถใช้อีเมล์ส่วนตัวได้ เพื่อรับผลการประเมิน

กรุณาระบุระดับตำแหน่งของคุณ

กรุณาระบุสายงานของคุณ

กรุณาระบุพื้นที่ปฏิบัติงานของคุณ

กรุณาระบุเพิ่มเติม

1.ฉันเครียดจนคิดอยากจะลาออก *
2.ฉันกังวลเรื่องงานจนนอนไม่หลับหรือหลับ ๆ ตื่น ๆ *
3.ความเครียดจากงานทำให้ฉันมักหลง ๆ ลืม ๆ *
4.ฉันเครียดจนแทบจะไม่มีสมาธิทำงาน *
5.ฉันเสียเวลาไปกับความกังวลเรื่องงานอย่างมาก *
6.ฉันเริ่มคิดว่าฉันรับมือกับงานนี้ไม่ไหวอีกต่อไป *
7.งานนี้ทำให้ฉันเครียดจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ *
8.อารมณ์ของฉันแปรปรวนง่ายขึ้น *
9.ฉันรู้สึกไม่สนุกกับกิจกรรมที่เคยชอบทำ *
10.ฉันดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ติดซีรีส์ หรือติดเกมมากขึ้นกว่าปกติ *
11.ฉันมีความต้องการทางเพศลดลง *
12.ฉันมีอาการอาหารไม่ย่อย หรือท้องอืด *
13.ฉันมีอาการวิงเวียนศีรษะ *
14.ฉันมักวิตกกังวลโดยไม่ทราบสาเหตุ *
15.ฉันมักรู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยล้า *
16.ฉันมักปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ *
17.ฉันมีอาการหัวใจเต้นเร็ว หรือใจสั่น *
18.ฉันเหนื่อยใจกับงานที่ทำอยู่ *
19.ฉันรู้สึกหมดแรงหลังเลิกงานจนไม่อยากทำอะไรอีก *
20.ฉันมักรู้สึกหมดแรงเมื่อต้องตื่นไปทำงานตอนเช้า *
21.การทำงานกับผู้คนทั้งวันทำให้ฉันหมดแรง *
22.ฉันรู้สึกหมดไฟในการทำงาน *
23.ฉันรู้สึกเกือบจะทนไม่ไหวกับงานนี้จนคิดจะลาออก *
24.ฉันเริ่มไม่แยแสว่าเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าจะเป็นยังไง *
25.งานที่ทำอยู่ทำให้ฉันหงุดหงิดง่ายขึ้น *
26.ฉันใส่ใจคนอื่นน้อยลง *
27.ฉันมักรู้สึกว่าถูกโยนความผิดมาให้จากเรื่องที่ฉันไม่ได้ก่อ *
28.ฉันเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี *
29.ฉันรับมือและแก้ปัญหาในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
30.งานของฉันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น *
31.ฉันกระตือรือร้นในการทำงาน *
32.ฉันทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างง่ายดาย *
33.ฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน *
34.ฉันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่ามากมายในงานนี้ *
35.ฉันรับมือกับปัญหาได้อย่างใจเย็น *
36.บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในงานของฉันไม่ชัดเจน *
37.ฉันไม่แน่ใจว่าผู้บังคับบัญชาคาดหวังอะไรจากงานที่ฉันทำ *
38.งานของฉันเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไป *
39.ฉันไม่ได้รับการสอนงานหรือคำแนะนำในงานอย่างเพียงพอ *
40.ความสัมพันธ์ของฉันกับผู้บังคับบัญชาไม่ค่อยราบรื่นนัก *
41.ฉันมักถูกวิจารณ์ในทางลบหรือดูถูกจากคนในที่ทำงาน *
42.ฉันมักถูกกลั่นแกล้งจากคนในที่ทำงาน *
43.ฉันได้รับการสนับสนุนจากคนที่ทำงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็น *
44.ฉันมีเรื่องขัดแย้งกับคนที่ทำงาน *
45.ฉันถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในการทำงาน *
46.อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานของฉันมีไม่เพียงพอหรือชำรุดใช้การไม่ได้ *
47.อุปกรณ์และเครื่องมือปัจจุบันขาดความปลอดภัยในการใช้งาน *
48.ฉันขาดความรู้หรือไม่ได้รับการฝึกฝนในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเพียงพอ *
49.ฉันมองไม่เห็นเส้นทางการเติบโตของตัวเองในองค์กรนี้ *
50.ฉันรู้สึกว่าถูกกีดกันในการเลื่อนตำแหน่งหรือก้าวหน้าในองค์กรนี้ *
51.ฉันรู้สึกแย่ที่เห็นผู้อื่นที่ทำงานหนักเช่นเดียวกับตัวเอง เจริญก้าวหน้าในองค์กรมากกว่า *
52.ฉันรู้สึกว่าการทำงานที่นี่ไม่มีความมั่นคง *
53.ฉันกังวลทุกครั้งที่รู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่กำลังจะมาแทนที่ฉัน *
54.ฉันกังวลว่าฉันอาจจะตกงานหรือถูกออกจากงานที่นี่ *
55.ฉันไม่มีอำนาจตัดสินใจในงานตัวเอง *
56.ฉันไม่ได้รับโอกาสในการเสนอความคิดเห็นหรือริเริ่มใหม่ ๆ ในงานมากนัก *
57.งานที่ทำอยู่มีกฏระเบียบข้อบังคับมากเกินไป *
58.งานที่ทำอยู่มีขั้นตอนกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนมากเกินไป *
59.งานของฉันไม่สามารถยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนใด ๆ ได้เลย *
60.ฉันทำงานหนักจนไม่มีเวลาทำกิจกรรมส่วนตัวอื่น ๆ *
61.ฉันทุ่มเทในการทำงานจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว *
62.งานที่ทำอยู่ทำให้ฉันเริ่มหงุดหงิดฉุนเฉียวกับครอบครัว *
63.ฉันมัวแต่กังวลเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวจนไม่มีสมาธิในการทำงาน *
64.ถ้าฉันไม่มีครอบครัวให้ดูแล ฉันคงทำงานได้ดีกว่านี้ *
65.งานของฉันมีปริมาณมากเกินกว่าจะทำคนเดียวไหว *
66.งานของฉันต้องใช้ความสามารถหลากหลายเกินกว่าที่ฉันจะทำคนเดียวได้ *
67.ฉันรู้สึกกดดันเพราะต้องเร่งรีบทำงานให้เสร็จตามเวลาอยู่เสมอ *
68.ฉันมักถูกรบกวนในเวลาทำงาน *
69.สภาพแวดล้อมในที่ทำงานของฉันไม่เหมาะสม เช่น มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำไป มีแสงสว่างหรือมืดเกินไป *
70.ที่ทำงานของฉันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง *
71.ฉันมักปวดเมื่อยเนื้อตัวไม่สบายตัวจากโต๊ะหรือเก้าอี้ในที่ทำงาน *
72.ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อต้องไปทำงานในสถานที่แห่งนี้ *
73.ฉันกำลังเผชิญกับปัญหาส่วนตัวบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับงาน เช่น ปัญหาในครอบครัว ความสัมพันธ์ การเงินส่วนตัว สุขภาพ เผชิญการเปลี่ยนแปลงในชีวิต หรือสูญเสียบุคคลสำคัญ *
74.ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ฉันรู้สึกเชิงบวก *
75.ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ฉันรู้สึกดี *
76.ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ฉันรู้สึกสนุก *
77.ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ฉันรู้สึกมีความสุข *
78.ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ฉันรู้สึกเบิกบาน *
79.ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ฉันรู้สึกพึงพอใจ *
80.ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ความรู้สึกฉันเป็นเชิงลบ *
81.ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ฉันรู้สึกแย่ *
82.ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ฉันรู้สึกไม่สนุก *
83.ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ฉันรู้สึกเศร้า *
84.ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ฉันรู้สึกกลัว *
85.ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ฉันรู้สึกโกรธ *
86.ฉันมองว่าสังคมที่ฉันอยู่นั้นเต็มไปด้วยปัญหา *
87.ฉันมองเห็นสิ่งสวยงามรอบตัวฉัน *
88.ฉันมองว่าตัวเองก็คือคนคนหนึ่งที่มีข้อดีมากมาย *
89.เวลาที่ใครทำดีกับฉัน ฉันมักรู้สึกว่าเขามีวัตถุประสงค์แอบแฝง *
90.เมื่อมีเรื่องร้ายๆ ฉันคิดว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปและมีเรื่องดีๆ ผ่านเข้ามาแน่นอน *
91.ฉันคิดอยู่บ่อย ๆ ว่าฉันเป็นคนโชคดี *
92.ฉันมักเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่บ่อยครั้ง *
93.ฉันมักนึกถึงโอกาสต่าง ๆ ที่ฉันพลาดไป *
94.ฉันรู้สึกมีความสุขเมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จ *
95.เวลาที่เกิดเรื่องร้ายขึ้น ฉันเฝ้าแต่ครุ่นคิดถึงเหตุการณ์นั้นเป็นเวลานาน *
96.ฉันใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมาย *
97.คนรอบตัวฉันให้การสนับสนุนฉันเป็นอย่างดี *
98.ฉันชอบช่วยให้ผู้อื่นมีความสุข *
99.ฉันมองว่าตนเองเป็นคนเก่ง มีความสามารถ *
100.ฉันเป็นคนดีและมีชีวิตที่ดี *
101.คนรอบข้างให้ความเคารพในตัวฉัน *
102.ฉันได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับความสามารถ *
103.ฉันได้รับการชื่นชมจากหัวหน้าเมื่อทำงานได้ดี *
104.เพื่อนร่วมงานยอมรับความสามารถของฉัน *
105.ฉันคิดว่าตนเองสร้างผลลัพธ์ที่ดีในงาน *
106.ฉันทำงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ KPIs ที่ตั้งไว้ *
107.ฉันมีความสุขกับงานที่ทำ *
108.ฉันคิดจะทำงานนี้ไปอีกอย่างน้อย 3 ปี *
109.ฉันมีความเชี่ยวชาญในงานปัจจุบันอย่างดี *
110.ฉันมีทักษะที่นอกเหนือจากงานโดยตรง เช่น การตัดสินใจ การแก้ปัญหา หรือความคิดสร้างสรรค์ *
111.ฉันสื่อสารในการทำงานกับคนอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
112.ฉันทำงานสอดคล้องตาม Core Value ขององค์กร *
113.ฉันมองว่าตนเองมีความเป็นผู้นำ *
114.ฉันอาสาทำหรือสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร *
115.แม้ว่างานจะยากแต่ฉันจะพยายามทำมันจนสำเร็จในที่สุด *
116.ฉันปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร *
117.ฉันรักษาผลประโยชน์ให้องค์กร *
118.ฉันขยันทำงาน *
119.ฉันกล้าริเริ่มในสิ่งที่ควรทำ *
120.ฉันทำงานโดยคำนึงถึงผลงานโดยรวมของทีมหรือแผนก *
121.ฉันจัดการความเครียดของตัวเองได้ดี *
122.ฉันแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ แม้บางครั้งต้องคิดนอกกรอบหรือนอกตำรา *
123.ฉันรับมือกับความไม่แน่นอนในงานได้ดี *
124.ฉันเรียนรู้ทักษะ ความรู้ และกระบวนการทำงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ *
125.ฉันปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ดี *
126.ฉันปรับตัวเข้ากับความแตกต่างและหลากหลายของเพื่อนร่วมงานได้ดี *
127.ฉันยินดีปรับเปลี่ยนเวลาทำงานหรือโยกย้าย หากมีความจำเป็น *
128.ข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดทำให้ฉันเครียด *
129.การระบาดของโควิดทำให้ฉันวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ *
130.การเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตในช่วงการระบาดของโควิด ทำให้ฉันเครียดมาก *
131.องค์กรของฉันช่วยเหลือพนักงานในระหว่างการระบาดของโควิดเป็นอย่างดี *
132.องค์กรของฉันมีการวางระบบเกี่ยวกับการทำงานที่บ้านที่ดี *
133.องค์กรของฉันสื่อสารเรื่องต่าง ๆ อย่างดีในระหว่างการระบาดของโควิด *
134.เป็นเรื่องยากที่ฉันจะมีสมาธิทำงานในระหว่างทำงานที่บ้าน *
135.การทำงานที่บ้านทำให้ตารางชีวิตของฉันยุ่งเหยิง *
136.ฉันรู้สึกห่างเหินกับคนอื่น ๆ เนื่องจากการทำงานที่บ้าน *
137.ฉันเริ่มมีปัญหาสุขภาพเนื่องจากการทำงานที่บ้าน *
138.การทำงานที่บ้านทำให้ฉันผ่อนคลายมากขึ้น *
139.ฉันพึงพอใจกับการทำงานที่บ้าน *
140.คุณภาพชีวิตของฉันดีขึ้นหลังจากทำงานที่บ้าน *