Mental Health Survey

แบบประเมินสุขภาพจิตของคนทำงาน

กรุณาตอบตามความจริงที่สะท้อนถึงตัวคุณและการทำงานในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ยิ่งตอบตรงกับความจริงมากเท่าไหร่ คุณยิ่งจะได้รับผลที่สะท้อนระดับความเครียดและสุขภาพจิตที่แท้จริงมากเท่านั้น

*ผลการประเมินจะยิ่งตรงกับตัวคุณ หากประเมินตามความรู้สึกแรกหรือความคิดแรกโดยไม่ใช้เวลาคิดแต่ละข้อนานเกินไป และสามารถทำติดต่อกันจนเสร็จสิ้นในคราวเดียว

**************

วัตถุประสงค์ของการทำแบบประเมิน

การสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียด สาเหตุของความเครียด แนวโน้มภาวะหมดไฟ สุขภาวะทางใจ รวมถึงผลลัพธ์ในด้านการทำงานของพนักงานในองค์กร ซึ่ง iSTRONG จะนำ “ข้อมูลเฉพาะภาพรวม” ไปวิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุ และประกอบการวางแผนพัฒนากิจกรรมการดูแลสุขภาพจิตของพนักงานในองค์กรต่อไป และ iSTRONG จะไม่เปิดเผยข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลให้บริษัทฯ ทราบ

**************

*การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงผลการประเมินส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและจะไม่มีการนำไปเปิดเผยในที่สาธารณะใด ๆ “ตลอดอายุของโครงการ” และข้อมูลจะถูกลบทิ้งหลังจากจบโครงการโดยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยผลการประเมินที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์ภาพรวมแนวโน้มค่าเฉลี่ยของทุกคนในองค์กรที่ทำแบบประเมิน และรายงานส่วนบุคคลจะถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ของคุณเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังที่ใด ๆ

**************

รายละเอียดแบบประเมินและผลการประเมิน

แบบสอบถามนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 10-15 นาที ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 124 ข้อ กรุณาทำครบทุกข้อ

คุณจะได้รับผลการประเมินเกี่ยวกับระดับความเครียด ภาวะหมดไฟ สาเหตุความเครียดในงาน และสุขภาพจิตโดยรวม ซึ่งจะอยู่ในหน้าถัดไปหลังจากที่คุณคลิกปุ่ม “ดูผลการประเมิน” แล้ว และผลจะถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ที่คุณได้กรอกไว้ด้วยเช่นกัน

**************

ทีมงาน iSTRONG Mental Health ขอขอบพระคุณที่คุณสละเวลาทำแบบประเมิน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อมูลเพื่อพัฒนากิจกรรมการดูแลสุขภาพจิตขององค์กร

ขอให้คุณมีสุขภาพใจและสุขภาพกายที่แข็งแรงสดใส

ทีมงาน iSTRONG Mental Health

โทร. 02-0268949

.

***1 ท่านมีสิทธิ์ทำแบบประเมินได้ 1 ครั้งเท่านั้น iSTRONG ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาและไม่นำผลการประเมินที่ซ้ำซ้อนของผู้ที่ทำเข้ามาหลายครั้ง

Required fields are marked *

กรุณากรอกอีเมล์ของคุณ หากต้องการรับผลการประเมินทางอีเมล์อีกครั้ง

อายุงานที่ทำงานที่นี่

กรณีที่อนุญาตให้ทีมงาน iSTRONG ติดต่อเพื่อช่วยเหลือด้านสุขภาพใจ หากพบว่ามีความเครียดระดับสูง

ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเปิดเผยหรือส่งต่อไปยังบุคคลอื่นใด

1.ฉันเครียดจนคิดอยากจะลาออก *
2.ฉันกังวลเรื่องงานจนนอนไม่หลับหรือหลับ ๆ ตื่น ๆ *
3.ความเครียดจากงานทำให้ฉันมักหลง ๆ ลืม ๆ *
4.ฉันเครียดจนแทบจะไม่มีสมาธิทำงาน *
5.ฉันเสียเวลาไปกับความกังวลเรื่องงานอย่างมาก *
6.ฉันเริ่มคิดว่าฉันรับมือกับงานนี้ไม่ไหวอีกต่อไป *
7.งานนี้ทำให้ฉันเครียดจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ *
8.อารมณ์ของฉันแปรปรวนง่ายขึ้น *
9.ฉันรู้สึกไม่สนุกกับกิจกรรมที่เคยชอบทำ *
10.ฉันดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ติดซีรีย์ หรือติดเกมมากขึ้นกว่าปกติ *
11.ฉันมีความต้องการทางเพศลดลง *
12.ฉันมีอาการอาหารไม่ย่อย หรือท้องอืด *
13.ฉันมีอาการวิงเวียนศีรษะ *
14.ฉันมักวิตกกังวลโดยไม่ทราบสาเหตุ *
15.ฉันมักรู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยล้า *
16.ฉันมักปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ *
17.ฉันมีอาการหัวใจเต้นเร็ว หรือใจสั่น *
18.บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในงานของฉันไม่ชัดเจน *
19.ฉันไม่แน่ใจว่าผู้บังคับบัญชาคาดหวังอะไรจากงานที่ฉันทำ *
20.งานของฉันเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไป *
21.ฉันไม่ได้รับการสอนงานหรือคำแนะนำในงานอย่างเพียงพอ *
22.ความสัมพันธ์ของฉันกับผู้บังคับบัญชาไม่ค่อยราบรื่นนัก *
23.ฉันมักถูกวิจารณ์ในทางลบหรือดูถูกจากคนในที่ทำงาน *
24.ฉันมักถูกกลั่นแกล้งจากคนในที่ทำงาน *
25.ฉันได้รับการสนับสนุนจากคนที่ทำงานน้อยกว่าที่ควรจะเป็น *
26.ฉันมีเรื่องขัดแย้งกับคนที่ทำงาน *
27.ฉันถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในการทำงาน *
28.อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานของฉันมีไม่เพียงพอหรือชำรุดใช้การไม่ได้ *
29.อุปกรณ์และเครื่องมือปัจจุบันขาดความปลอดภัยในการใช้งาน *
30.ฉันขาดความรู้หรือไม่ได้รับการฝึกฝนในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเพียงพอ *
31.ฉันมองไม่เห็นเส้นทางการเติบโตของตัวเองในองค์กรนี้ *
32.ฉันรู้สึกว่าถูกกีดกันในการเลื่อนตำแหน่งหรือก้าวหน้าในองค์กรนี้ *
33.ฉันรู้สึกแย่ที่เห็นผู้อื่นที่ทำงานหนักเช่นเดียวกับตัวเอง เจริญก้าวหน้าในองค์กรมากกว่า *
34.ฉันรู้สึกว่าการทำงานที่นี่ไม่มีความมั่นคง *
35.ฉันกังวลทุกครั้งที่รู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่กำลังจะมาแทนที่ฉัน *
36.ฉันกังวลว่าฉันอาจจะตกงานหรือถูกออกจากงานที่นี่ *
37.ฉันไม่มีอำนาจตัดสินใจในงานตัวเอง *
38.ฉันไม่ได้รับโอกาสในการเสนอความคิดเห็นหรือริเริ่มใหม่ ๆ ในงานมากนัก *
39.งานที่ทำอยู่มีกฏระเบียบข้อบังคับมากเกินไป *
40.งานที่ทำอยู่มีขั้นตอนกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนมากเกินไป *
41.งานของฉันไม่สามารถยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนใด ๆ ได้เลย *
42.ฉันทำงานหนักจนไม่มีเวลาทำกิจกรรมส่วนตัวอื่น ๆ *
43.ฉันทุ่มเทในการทำงานจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว *
44.งานที่ทำอยู่ทำให้ฉันเริ่มหงุดหงิดฉุนเฉียวกับครอบครัว *
45.ฉันมัวแต่กังวลเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวจนไม่มีสมาธิในการทำงาน *
46.ถ้าฉันไม่มีครอบครัวให้ดูแล ฉันคงทำงานได้ดีกว่านี้ *
47.งานของฉันมีปริมาณมากเกินกว่าจะทำคนเดียวไหว *
48.งานของฉันต้องใช้ความสามารถหลากหลายเกินกว่าที่ฉันจะทำคนเดียวได้ *
49.ฉันรู้สึกกดดันเพราะต้องเร่งรีบทำงานให้เสร็จตามเวลาอยู่เสมอ *
50.ฉันมักถูกรบกวนในเวลาทำงาน *
51.สภาพแวดล้อมในที่ทำงานของฉันไม่เหมาะสม เช่น มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำไป มีแสงสว่างหรือมืดเกินไป *
52.ที่ทำงานของฉันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง *
53.ฉันมักปวดเมื่อยเนื้อตัวไม่สบายตัวจากโต๊ะหรือเก้าอี้ในที่ทำงาน *
54.ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อต้องไปทำงานในสถานที่แห่งนี้ *
55.ฉันกำลังเผชิญกับปัญหาส่วนตัวบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับงาน เช่น ปัญหาในครอบครัว ความสัมพันธ์ การเงินส่วนตัว สุขภาพ เผชิญการเปลี่ยนแปลงในชีวิต หรือสูญเสียบุคคลสำคัญ *
56.ฉันเหนื่อยใจกับงานที่ทำอยู่ *
57.ฉันรู้สึกหมดแรงหลังเลิกงานจนไม่อยากทำอะไรอีก *
58.ฉันมักรู้สึกหมดแรงเมื่อต้องตื่นไปทำงานตอนเช้า *
59.การทำงานกับผู้คนทั้งวันทำให้ฉันหมดแรง *
60.ฉันรู้สึกหมดไฟในการทำงาน *
61.ฉันรู้สึกเกือบจะทนไม่ไหวกับงานนี้จนคิดจะลาออก *
62.ฉันเริ่มไม่แยแสว่าเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าจะเป็นยังไง *
63.งานที่ทำอยู่ทำให้ฉันหงุดหงิดง่ายขึ้น *
64.ฉันใส่ใจคนอื่นน้อยลง *
65.ฉันมักรู้สึกว่าถูกโยนความผิดมาให้จากเรื่องที่ฉันไม่ได้ก่อ *
66.ฉันเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี *
67.ฉันรับมือและแก้ปัญหาในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
68.งานของฉันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น *
69.ฉันกระตือรือร้นในการทำงาน *
70.ฉันทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างง่ายดาย *
71.ฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน *
72.ฉันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่ามากมายในงานนี้ *
73.ฉันรับมือกับปัญหาได้อย่างใจเย็น *
74.ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันรู้สึกตึงเครียด วิตกกังวล หรือกระวนกระวาย *
75.ฉันไม่สามารถหยุดหรือควบคุมความกังวลได้ *
76.ฉันกังวลมากเกินไปในเรื่องต่าง ๆ *
77.ฉันทำตัวให้ผ่อนคลายได้ยาก *
78.ฉันรู้สึกกระสับกระส่ายจนไม่สามารถนั่งนิ่ง ๆ ได้ *
79.ฉันกลายเป็นคนขี้รำคาญหรือหงุดหงิดง่าย *
80.ฉันรู้สึกกลัวเหมือนว่าจะมีอะไรร้าย ๆ เกิดขึ้น *
81.ฉันเบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลิน *
82.ฉันไม่สบายใจ ซึมเศร้า หรือท้อแท้ *
83.ฉันหลับยาก หลับ ๆ ตื่น ๆ หรือหลับมากไป *
84.ฉันเหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง *
85.ฉันเบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป *
86.ฉันรู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือเป็นคนทำให้ตัวเองหรือครอบครัวผิดหวัง *
87.ฉันสมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง หรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ *
88.ฉันพูดหรือทำอะไรช้าจนคนอื่นมองเห็น หรือกระสับกระส่ายจนฉันอยู่ไม่นิ่งเหมือนเคย *
89.ฉันคิดทำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตาย ๆ ไปเสียคงจะดี *
90.ฉันมองว่าสังคมที่ฉันอยู่นั้นเต็มไปด้วยปัญหา *
91.ฉันมองเห็นสิ่งสวยงามรอบตัวฉัน *
92.ฉันมองว่าตัวเองก็คือคนคนหนึ่งที่มีข้อดีมากมาย *
93.เวลาที่ใครทำดีกับฉัน ฉันมักรู้สึกว่าเขามีวัตถุประสงค์แอบแฝง *
94.เมื่อมีเรื่องร้ายๆ ฉันคิดว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปและมีเรื่องดีๆ ผ่านเข้ามาแน่นอน *
95.ฉันคิดอยู่บ่อย ๆ ว่าฉันเป็นคนโชคดี *
96.ฉันมักเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่บ่อยครั้ง *
97.ฉันมักนึกถึงโอกาสต่าง ๆ ที่ฉันพลาดไป *
98.ฉันรู้สึกมีความสุขเมื่อเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จ *
99.เวลาที่เกิดเรื่องร้ายขึ้น ฉันเฝ้าแต่ครุ่นคิดถึงเหตุการณ์นั้นเป็นเวลานาน *
100.ฉันใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมาย *
101.คนรอบตัวฉันให้การสนับสนุนฉันเป็นอย่างดี *
102.ฉันชอบช่วยให้ผู้อื่นมีความสุข *
103.ฉันมองว่าตนเองเป็นคนเก่ง มีความสามารถ *
104.ฉันเป็นคนดีและมีชีวิตที่ดี *
105.คนรอบข้างให้ความเคารพในตัวฉัน *
106.ฉันได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับความสามารถ *
107.ฉันได้รับการชื่นชมจากหัวหน้าเมื่อทำงานได้ดี *
108.เพื่อนร่วมงานยอมรับความสามารถของฉัน *
109.ฉันคิดว่าตนเองสร้างผลลัพธ์ที่ดีในงาน *
110.ฉันทำงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ KPIs ของงานที่ตั้งไว้ *
111.ฉันมีความสุขกับงานที่ทำ *
112.ฉันคิดจะทำงานนี้ไปอีกอย่างน้อย 3 ปี *
113.ฉันมีความเชี่ยวชาญในงานปัจจุบันอย่างดี *
114.ฉันมีทักษะที่นอกเหนือจากงานโดยตรงได้ดี เช่น การตัดสินใจ การแก้ปัญหา หรือความคิดสร้างสรรค์ *
115.ฉันสื่อสารในการทำงานกับคนอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
116.ฉันทำงานสอดคล้องตามเป้าหมายขององค์กร *
117.ฉันมองว่าตนเองมีความเป็นผู้นำ *
118.ฉันอาสาทำหรือสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร *
119.แม้ว่างานจะยากแต่ฉันจะพยายามทำมันจนสำเร็จในที่สุด *
120.ฉันปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร *
121.ฉันรักษาผลประโยชน์ให้องค์กร *
122.ฉันขยันทำงาน *
123.ฉันกล้าริเริ่มในสิ่งที่ควรทำ *
124.ฉันทำงานโดยคำนึงถึงผลงานโดยรวมของทีมหรือแผนก *