Quick Resilience Test

ฉันรับมือกับปัญหาและวันแย่ ๆ ได้ดีแค่ไหน และหากล้มลง ฉันลุกขึ้นยืนได้เร็วแค่ไหน

กรุณาอ่านข้อความแต่ละข้อ และประเมินว่าข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของตัวคุณ ณ ตอนนี้ มากน้อยแค่ไหน (ไม่ใช่คาดหวังอยากจะเป็น)

Required fields are marked *

Name & Family name

1.ฉันมักมองโลกในแง่บวก *
2.ฉันมีวิธีจัดการกับความโกรธ ความสูญเสีย การหมดกำลังใจ และความเครียดให้หายไปได้อย่างรวดเร็ว *
3.ฉันปรับตัวและเรียนรู้เรื่องใหม่ได้อย่างรวดเร็ว *
4.ฉันเรียนรู้บทเรียนและประสบการณ์จากชีวิตของตัวเองและของคนอื่น *
5.ฉันเป็นคนเข้มแข็งและอดทน *
6.ฉันมีคนรอบข้างที่คอยให้กำลังใจ *
7.ฉันมองว่าปัญหาเป็นเรื่องชั่วคราว เดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไป *
8.ฉันทนกับสถานการณ์ที่คลุมเครือสูงและไม่มีความแน่นอนได้ *
9.ฉันสามารถรับมือกับปัญหา และผ่านพ้นเรื่องราวที่แย่ต่าง ๆ ไปได้อย่างแน่นอน *
10.ฉันใช้จุดแข็งและความสามารถของตัวเองในการฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหา *
11.ฉันต่อสู้ไม่ถอยในช่วงเวลายากลำบาก *
12.ในเวลาที่ต้องการกำลังใจ ฉันรู้ว่าจะต้องไปหาใคร *
13.ฉันสามารถเปลี่ยนเรื่องโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดี และมองหาบทเรียน รวมทั้งข้อดีในประสบการณ์ที่เลวร้ายได้ *
14.ฉันสามารถมีอารมณ์ขันในสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้ หรือแม้กระทั่งหัวเราะให้กับตัวเองในวันที่พลาดหรือแย่ *
15.ความสำเร็จหลายอย่างมาจากความสามารถและคุณสมบัติของฉันเอง *
16.ฉันรู้ดีเสมอว่าฉันมีคุณสมบัติที่ดีอะไรบ้าง ที่ช่วยให้ฉันผ่านพ้นประสบการณ์ที่ยากลำบากไปได้ *
17.แม้ปัญหาอุปสรรคจะถาโถม แต่ฉันก็ไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ *
18.ฉันดูแลความสัมพันธ์อย่างดีกับคนใกล้ตัวและคอยให้กำลังใจพวกเขา *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.