6 เทคนิคจิตวิทยาในการพาองค์กรก้าวผ่าน VUCA World และโอไมครอน

แม้ว่าวิกฤติจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราก็สามารถรับมือกับมันได้ โดยการเตรียมความรู้ เตรียมความพร้อม ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยการทำงานเป็นทีม มีการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารองค์กรอย่างยุติธรรม เพื่อให้องค์กรยังคงเดินหน้าไปได้ พร้อม ๆ กับการดูแลบุคลากรให้มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งค่ะ

สถานการการณ์โลกในตอนนี้ ต้องเรียกว่า เป็น “VUCA World” อย่างแท้ทรู เพราะมีความผันผวนสูง เอาแน่เอานอนไม่ได้ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ปัจจัยหนึ่งนั่นก็เพราะ COVID – 19 ที่ยังไม่จากไป และกลับมาใหม่ด้วยสายพันธุ์โอไมครอน ที่ไม่รู้ว่าจะเข้าประเทศไทยวันไหน แต่ก็ทำให้ตลาดหุ้น และศรษฐกิจโลกที่ร่อแร่อยู่แล้ว ตายสนิทไปอีก ด้วยเหตุนี้ การที่เราจะพาองค์กรก้าวผ่าน VUCA World และโอไมครอนได้นั้น หัวใจสำคัญก็คือการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรในองค์กรให้เข้มแข็งเสียก่อน 

ก่อนอื่นนั้น ต้องขออนุญาตพาไปทำความรู้จักกับ “VUCA World” กันก่อนนะคะ เจ้าคำว่า “VUCA World” นั้นถูกคิดขึ้นโดยนักศึกษาทหารของ U.S. Army War College มีความหมายถึง สถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง คาดเดาไม่ได้ ซับซ้อนสูง คลุมเครือ อธิบายไม่ได้ ซึ่งส่งผลอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และสภาพจิตใจของคนในประเทศ จึงทำให้องค์กรซึ่งเป็นกลไกของระบบเศรษฐกิจต้องมีการปรับตัวกันอย่างหนักทีเดียวค่ะ และคนที่ได้รับผลกระทบตามมา ก็คือ บุคลากรในองค์กรนั่นเองค่ะ ซึ่งในบทความจิตวิทยานี้ มี 6 เทคนิคจิตวิทยา ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากร เพื่อพาองค์กรก้าวผ่านVUCA World และโอไมครอน มาแนะนำกันค่ะ

1.สนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ และพัฒนาตนเอง

เทคนิคจิตวิทยาแรกที่แนะนำ ก็คือ การติดอาวุธให้กับบุคลากรในองค์กรเพื่อต่อสู้กับ VUCA World และโอไมครอน ค่ะ โดยการสนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้ทักษะ หรือเสริมความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงลับเลื่อยให้คนอยู่เสมอ โดยการพัฒนาศักยภาพที่เขามีอยู่แล้ว ให้เข็มแข็ง เฉียบคม และสามารถใช้งานได้ทันที เทคนิคนี้ นอกจากจะทำให้บุคลากรในองค์กรได้เปิดโลกทัศน์ และพัฒนาตนเองแล้ว องค์กรเองยังพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่นอกจากจะมีคลังข้อมูลที่แน่นแล้ว ยังมีหัวกะทิที่องค์กรเสริมสร้างขึ้นมาเองอยู่เต็มองค์กรอีกด้วยละค่ะ 

2.เตรียมตัวบุคลากรให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง

นอกจากการเตรียมความรู้ พัฒนาทักษะ เสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรตามเทคนิคในข้อที่ 1 แล้ว เรายังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โลก และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบที่องค์กรอาจได้รับ เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น และสามารถเตรียมพร้อม เตรียมตัว เตรียมใจที่จะรับมือกับผลของสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง (VUCA World) ซึ่งส่งผลดีต่อองค์กรในแง่ของการเพิ่มความสามารถในการปรับตัว เพราะทุกคนในองค์กรพร้อมที่จะพาองค์กรมูฟออกจากวิกฤติ และตัวบุคลากรเองยังสามารถนำองค์ความรู้ หรือสิ่งที่เขารับรู้จากองค์กรไปเสริมภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวของเขาได้อีกต่อหนึ่งด้วยค่ะ 

3.ร่วมกันวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขององค์กร

เมื่อบุคลากรมีความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับทางองค์กรมีฐานข้อมูลที่เพียงพอ ก็จะสามารถมีการนำความสามารถ ความพร้อมของบุคลากรในองค์กร มารวมพลังกับข้อมูลที่องค์กรมี เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา ทั้งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในสถานการณ์ปกติ และเกิดขึ้นเพราะ VUCA World หรือเกิดเพราะ COVID – 19 สายพันธุ์ใหม่อย่างโอไมครอน ก็ตาม เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการนำพาองค์กรให้ข้ามพ้นทุกอุปสรรค ให้อยู่รอดทุกวิกฤต และสามารถดูแลบุคลากรให้ผ่านพ้นไปด้วยกันได้ค่ะ 

4.สร้างทีมเวิร์คที่มีประสิทธิภาพ

คุณผู้อ่านคงเคยได้ยินคำกล่าวเท่ ๆ อย่าง “ไปคนเดียวไปได้ไว แต่ไปด้วยกันไปได้ไกล” ในการบริหารองค์กรก็เช่นเดียวกันค่ะ ถ้าผู้บริหารเป็นเดอะแบก คือ เก่งอยู่แต่เพียงผู้เดียว ก็จะเหนื่อยหนัก รกดดันสูงในการที่จะพาทั้งองค์กรและบุคลากรให้ก้าวผ่านปัญหา อุปสรรค หรือวิกฤติต่าง ๆ แต่ถ้าหากองค์กรสามารถสร้างบุคลากรที่มีความรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และที่สำคัญคือสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแล้วละก็ องค์กรนอกจากจะไปได้ไกลแล้ว ยังไปได้ไว อย่างยั่งยืนด้วยละค่ะ 

5.มีการสื่อสารภายในองค์กรที่ชัดเจน

การสื่อสาร ถือ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร แต่ถ้าการสื่อสารภายในองค์กรไม่ชัดเจน ผู้บริหารออกนโยบายอย่างหนึ่ง แต่บุคลากรตีความนโยบายไปอีกอย่างหนึ่ง ก็ยากที่องค์กรจะประสบความสำเร็จ เพราะการสื่อสารภายในองค์กรล้มเหลว แต่ถ้าหากองค์กรมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน สั้น กระชับ เข้าใจง่าย องค์กรก็สามารถขับเคลื่อนได้โดยมีทิศทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และยังเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกแบบ VUCA World รวมไปถึงสถานการณ์พิเศษ เช่นการระบาดของ COVID – 19 สายพันธุ์โอไมครอน อีกด้วยค่ะ

6.แบ่งงานอย่างเหมาะสม และกระจายความรับผิดชอบอย่างยุติธรรม

มาถึงเทคนิคสุดท้ายที่จะแนะนำกันในบทความจิตวิทยานี้ นั่นก็คือ “Put the right man on the right job” หรือ ใช้คนให้ถูกกับงานค่ะ เพราะหากเราให้คนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทำงานที่เหมาะสม งานก็จะออกมาเลิศ ออกมาปังปุริเย่ แต่ถ้าให้คนจบจิตวิทยามาทำบัญชี หรือให้คนจบบัญชีมาทำงานกฎหมาย ก็คงไม่ต้องสืบนะคะ เจ๊งแน่นอน เพราะฉะนั้นแล้ว เคล็ดลับการพาองค์กรให้ก้าวผ่านวิกฤติอีกเคล็ดลับหนึ่ง ก็คือ การใช้คนให้ถูกกับงาน ไปพร้อม ๆ กับการกระจายงาน กระจายความรับผิดชอบ     อย่างยุติธรรม เพื่อไม่ให้บุคลากรรู้สึกต่อองค์กรในทางลบ ซึ่งจะเกิดปัญหาคลื่นใต้น้ำ หรือเกิดแรงต้านในองค์กรตามมาค่ะ

ถึงแม้ว่าวิกฤติจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราก็สามารถรับมือกับมันได้ โดยการเตรียมความรู้ เตรียมความพร้อม ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยการทำงานเป็นทีม มีการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารองค์กรอย่างยุติธรรม เพื่อให้องค์กรยังคงเดินหน้าไปได้ พร้อม ๆ กับการดูแลบุคลากรให้มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งค่ะ

อ้างอิง : Thanisorn Boonchote. (มีนาคม 3, 2021). VUCA ในโลกการทำงานสมัยใหม่ : 4 เทคนิครับมือความไม่แน่นอนสำหรับผู้นำยุคใหม่. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ ธันวาคม 1, 2021 จาก https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/vuca-for-leader-in-future-work-03032021/


ประวัติผู้เขียน : จันทมา ช่างสลัก บัณฑิตสาขาวิชาเอกจิตวิทยาคลินิก เกียรตินิยมอันดับ 2 จากรั้ว มช. และมหาบัณฑิตด้านการพัฒนาสังคม NIDA มีประสบการณ์ด้านจิตวิทยาเด็ก 4 ปี เป็นผู้ช่วยนักวิจัย ด้านจิตวิทยา 1 ปี ปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และคุณแม่ของลูก 1 คน แมว 1 ตัว ที่ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยาในการใช้ชีวิต