Blog

สมัครเข้าอ่าน Premium Content บทความด้านสุขภาพจิตในการทำงานและองค์กร ฟรี!

บทความสุขภาพจิตในการทำงานและองค์กร

8 ข้อได้เปรียบขององค์กรเมื่อมีนักจิตวิทยาองค์กร

เมื่อพูดถึงนักจิตวิทยา ถ้าเป็นช่วง 10 ปีก่อน คนไทยส่วนใหญ่มักจะจัดให้นักจิตวิทยาอยู่ในกลุ่มของผู้มีญาณทิพย์ แบบว่าสามารถอ่านใจคนได้อะไรประมาณนั้น และสามารถพบเจอได้ที่โรงพยาบาล จิตเวชเท่านั้น แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ทัศนคติของคนไทยก็เปิดกว้างมากขึ้นค่ะ และเป็นที่น่ายินดีว่า หลายองค์กรมีนักจิตวิทยาอยู่ประจำองค์กรแล้ว ทั้งในระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน ซึ่งเราจะมาดูกันค่ะว่า องค์กรที่มีนักจิตวิทยาอยู่ประจำองค์กรนั้น มีความได้เปรียบมากกว่าองค์กรที่ไม่มีนักจิตวิทยาอย่างไรกันค่ะ

5 วิธีป้องกันอาการ Burnout ของพนักงานด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

จิตวิทยายุคใหม่มุ่งเน้นศึกษาที่การเพิ่มศักยภาพ ความสุข และสุขภาวะโดยรวมของคนที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยหลักการคือสนใจที่สิ่งดี ๆ ที่มีอยู่แล้ว โฟกัสที่ด้านเชิงบวกของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อขยายวงอิทธิพลของสิ่งดีเหล่านั้นให้ใหญ่ขึ้น เรียกว่าเป็นจิตวิทยาเชิงบวก หรือ Positive Psychology ในยุคปัจจุบันผู้คนจำนวนมากต่างกำลังประสบ เคยประสบ หรือกำลังจะประสบกับภาวะหมดไฟ หรือ Burnout จากการทำงาน ซึ่งสำหรับตัวคนทำงานนั่นคือความทุกข์ที่เกิดขึ้น และผลกระทบต่อองค์กรคือผลผลิตที่ลดลง…

Servant Leadership ภาวะผู้นำในยุค Agile team

เมื่อสิบปีก่อน ผู้เขียนได้มีโอกาสทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง Servant Leadership เนื่องด้วยมีการคาดการณ์อนาคตว่า ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงถาโถมเข้ามาเร็วมาก ผู้นำไม่มีเวลาและพลังงานมากพอที่จะสั่งการทุกเรื่องทุกส่วนเหมือนยุคก่อน ที่ทุกอย่างดูจะขับเคลื่อนไปอย่างช้า ๆ

จำได้ว่าในขณะนั้น คำว่า Servant Leadership ยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก เนื่องจากค่อนข้างจะสวนทางกับ mindset ของคำว่า “ผู้นำ” ในยุคก่อน ที่ผู้นำต้องมีหน้าที่เป็นผู้สั่งการและมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องสำคัญทุกอย่าง โดยมีลักษณะทำงานแบบ Top-down เป็นส่วนใหญ่

ดึงศักยภาพของพนักงานด้วยสไตล์ของผู้นำ

ผู้นำที่มีภาวะผู้นำทั้งแบบมุ่งงาน และแบบมุ่งคน มีแนวโน้ม ที่จะส่งเสริมให้พนักงานสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาได้จนประสบความสำเร็จในการทำงาน และมีความพอใจในการทำงานสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้นำที่มีภาวะผู้นำรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพียงอย่างเดียว หรือไม่มีภาวะผู้นำทั้งสองรูปแบบเลย

5 วิธีดูแลสุขภาพจิตของพนักงานให้เข้มแข็งในสถานการณ์วิกฤต

สำหรับคนที่ว่างงานก็จะมีเรื่องเครียดเป็นธรรมดา แต่สำหรับคนที่ยังทำงานอยู่อย่าคิดว่าจะรอดนะคะ เพราะภาระงานทั้หมด ของคนที่ออกจะไปไหน ถ้าไม่ใช่เรา นั่นหมายความว่า คนที่ยังทำงานอยู่จะได้รับเงินเดือนเท่าเดิม เพิ่มเติมหน้าที่ จะลาออกก็ไม่ได้รับชดเชยเท่าเพื่อนที่ถูกเชิญออก ทนทำต่อก็บั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพใจ จึงเป็นโจทย์ใหญ่ขององค์กรและนักจิตวิทยาองค์กรค่ะ ว่าจะดูแลสุขภาพจิตของพนักงานอย่างไรให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้

6 ลักษณะของคนที่มี Resilience

Resilience เริ่มปรากฏอิทธิพลและความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ ในโลกการทำงาน โดยเฉพาะหลังจากที่มีวิกฤตโรค COVID-19 ระบาด ที่กระทบต่อชีวิตของคนทั่วไป เกิดวิถีชีวิตใหม่ ทุกคนเกือบทั้งโลกโดยเฉพาะคนในเมืองใหญ่ ถูกบังคับให้ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไปโดยปริยาย ซ้ำร้ายกว่านั้นคือผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจ ทำให้บางบริษัทถึงขั้นต้องปิดตัว เลิกจ้างพนักงาน หรือเบา ๆ กว่านั้นคือ อาจให้หยุดงานชั่วคราวโดยไม่จ่ายค่าจ้าง หรือทำงานตามปกติแต่ลดค่าจ้างลง

วิธีพัฒนา Resilience ในทีมงาน

Resilience หากแปลเป็นไทยก็คือความสามารถในการยืดหยุ่นฟื้นตัวจากความเครียด ความผิดหวัง ความผิดพลาด หรือความล้มเหลวในชีวิต เช่น เวลาที่คนเราอกหัก แต่ละคนจะมีระยะเวลาในการฟื้นตัวจากความเสียใจไม่เท่ากัน บางคนอาจใช้เวลาหน่วยวัน บางคนอาจเป็นหลายสัปดาห์ บางคนอาจใช้เวลาหลายปี กว่าจะกลับมามีจิตใจที่ปกติสุขอีกครั้ง ซึ่งสิ่งนี้บ่งบอกถึง Resilience ได้

4 คุณสมบัติทางจิตวิทยาที่ส่งเสริมสุขภาพจิตระหว่าง Work from Home

กลุ่มตัวอย่างถึง 86.68% เห็นว่า COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างมากในทุกด้าน โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้เสียสุขภาพจิต และมีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย รวมไปถึงกลุ่มตัวอย่าง 48.73% ยังมีความวิตกกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์

7 วิธีเพิ่มความสุขและประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน

คนจำนวนมากลาออกเนื่องจากไม่มีความสุขในการทำงาน และไม่เห็นโอกาสในการเติบโตในงานของตัวเอง ทำให้แรงจูงใจในการทำงานต่ำ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานนอกจากนี้ งานวิจัยล่าสุดของ CEB บริษัทในวอชิงตัน ได้เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในทุกๆรอบปีของการทำงาน พนักงานจะทบทวนการทำงานที่ผ่านมาของตัวเอง และเริ่มหางานใหม่ เมื่อพวกเขารู้สึกว่างานที่ทำอยู่ไม่ทำให้พวกเขามีความสุข และไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของพวกเขา

8 สวัสดิการที่ส่งเสริม Well-being ของพนักงานอย่างรอบด้าน

ถ้าหากองค์กรที่ให้เงินเดือนกับพนักงานดีอยู่แล้ว (อย่างน้อยก็อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในตลาด) มาเพิ่มสวัสดิการที่ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดี (Well-being) เข้าไปอีก รับรองเลยค่ะว่าองค์กรนั้นจะมีคนคุณภาพที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าเต็มไปหมดแน่นอน เพราะนอกจากจะมีความสุข สุขภาพจิตดีแล้ว ยังมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และ Engagement ให้กับองค์กรด้วย

5 เทคนิคจิตวิทยา เปลี่ยน Office ธรรมดาให้กลายเป็นองค์กรแห่งความสุข

CEO ขององค์กรหลายท่าน คงเกิดคำถามขึ้นมาในตอนนี้ว่า ทำไมพนักงานของเรา ที่ Work From Home กันเป็นเดือน แล้วกลับมาทำงานที่ Office ดูไม่สดใส ดูไม่ใช่ “องค์กรแห่งความสุข” ในบทความจิตวิทยานี้มีคำตอบให้ท่านผู้บริหารองค์กร และ HR ในการเปลี่ยน Office ธรรมดา ให้กลายเป็น “องค์กรแห่งความสุข” กัน

3 ทักษะทางจิตวิทยาที่ทำให้นักทรัพยากรมนุษย์ (HR) โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมอาชีพคนอื่น

ไม่ว่ายุคสมัยไหน นักทรัพยากรมนุษย์ หรือนักทรัพยากรบุคคล (HR) ก็ยังเป็นตำแหน่งสำคัญขององค์กร เพราะพวกเขาคือตัวแทนในการดูแลพนักงานทั้งองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ไปจนถึงยุคข้างหน้า เทคโนโลยีที่เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบเร็วชนิดไม่ทันตั้งตัว จะยิ่งทำให้คนทำงานต้องการที่พึ่งอย่างมาก

วิธีสร้างองค์กรให้มีสุขภาพจิตที่ดี

การทำงานในปัจจุบันที่ต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ภายใต้ข้อจำกัดของเวลาเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของพนักงาน แต่หากความท้าทายเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งจนควบคุมไม่ได้

ทำงานให้สุขและสำเร็จ การจัดการความเครียดและภาวะหมดไฟ (Burnout)

หลาย ๆ คนมักจะเคยได้ยินว่า เมื่อเรามีความสุขเรามักจะทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดี แต่ถ้าในเรื่องของงานบางคนอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเสมอไป แล้วเราจะมีวิธีคิดหรือวิธีการทำงานอย่างไรให้เรามีทั้งความสุขและทำงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 วิธีเด็ดรับมือกับ Toxic People ในที่ทำงาน

“หากไม่ได้ทำงานที่รัก ก็ขอให้รักงานที่ทำ” วลีที่ทำได้ไม่ยาก ถ้าเกิดไม่พบเจอเพื่อนร่วมงาน หรือเจ้านาย หรือลูกน้องที่เป็น Toxic People เสียก่อน

5 วิธีสังเกตอาการภาวะ burnout จากการทำงาน

ภาวะ burnout จากการทำงาน สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าคุณจะรักในงานของคุณ หรือทำเพราะมันเป็นอาชีพที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง​ก็ตาม

5 อาการกังวลใจที่นักจิตวิทยาช่วยได้

คนเรามักมองว่าคนที่ไปพบนักจิตวิทยาส่วนใหญ่แล้วมักจะแตกต่างจากคนอื่น ถ้าฉันไปหานักจิตวิทยา ฉันก็ไม่ปกติน่ะสิ! ซึ่งความจริงนั้น ไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนคิด

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.