บริการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา


EMERGENCY CALL

24 Hours everyday for an emergency only. Please call 02-026-8949 ext. 4903

Contact us

Call 02-0268949 / Line / contact@istrong.co


เงื่อนไขและเกณฑ์ที่เข้าข่าย “สายด่วนฉุกเฉิน”

YOU’RE ELIGIBLE FOR OUR 24-HOUR EMERGENCY HOTLINE IF:

สถานการณ์หรืออาการที่คุณเข้าข่ายสามารถใช้บริการ สายด่วน EMERGENCY CALL ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ มีดังนี้

1. เพิ่งเผชิญหรือผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง หรือเหตุการณ์ที่กระตุ้นอารมณ์อย่างรุนแรง เช่น เกิดความรู้สึกกลัวสุดขีด เสียขวัญ โกรธจนแทบควบคุมตัวเองไม่อยู่ ช็อก สับสน มึนงง ทำอะไรไม่ถูก

You were recently exposed to a traumatic event or intense emotion-provoking incident. Emotions such as extreme fear, panic, extreme anger, shock, confusion, lost, etc.

2. กำลังเกิดความคิดจะทำร้ายตัวเอง กำลังจะทำให้ตัวเองบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

You are thinking about harming yourself or having thoughts of suicide.

3. กำลังเกิดความคิดจะทำร้ายคนอื่น

You are having intrusive thoughts involving violent obsessions about hurting others.


Upcoming free live session (in Thai language) กรุณาลงทะเบียน


Support:

Please call iSTRONG team +662 0268949 or Line : @istrong or email: contact@istrong.co